Startsida Alfabetisklista Sökmotor Släktskapsträd Om databasen
Kopiering utan upphovmannens tillåtelse är förbjuden enligt lag.
Fler bilder av vxten
Namn
Digitalis (lat)
Släktskap
RikePlantae
Underrike Tracheobionta
Överdivision  Spermatophyta
Division   Magnoliophyta
Klass    Magnoliopsida
Underklass     Asteridae
Order      Scrophulariales
Familj       Scrophulariaceae
Släkte        Digitalis
Giftighet
De flesta sk. fingerborgsblommorna är mycket giftiga. Växterna måste behandlas med största respekt, speciellt bladen innehåller bl a digitalis, som kan påverka hjärtat. Allvarliga förgiftningar har inträffat vid medicinsk användning och vid förväxling. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar. Åtgärd: Om mer än en smakbit förtärts, ge kol. Till sjukhus och kontakta Giftinformationscentralen.14
Underliggande släktskap
  Digitális grandiflóra
  Digitalis purpurea 'Foxy'
  Digitalis lanata Ehrh.
Skribent
Daniel N.